Skip to main content Skip to footer

Egedal Musik- og Kulturskole søger en Souschef med hjerte for kunst og musik med tydelig og anerkendende ledelse til fuldtidsstilling 37/37

Hvis du brænder for at fremme børn og unges muligheder og livsglæde ved at udtrykke sig igennem musik, billedkunst, film og teater, kan du godt læse videre. Vi søger en lederkollega til en ny Souschefstilling i Egedal Musik- og Kulturskole. Du bliver en del af Egedal Kommunes populære Musik- og Kulturskole med 33 ansatte og kontakt med 12-1300 børn ugentligt, hvor det gode samarbejde understøtter og udvikler det lokale musik- og kulturmiljø i en hverdag i fællesskab og bevægelse med ledelsesværdierne ansvarlighed, helhed og fællesskabelse. 

Du bliver samtidig en del af et kontormiljø under Kultur & Fritid, der huses i Egedal Rådhus, og vil indgå i et dynamisk administrationsteam med leder og sekretær, hvor der er god plads til fleksibilitet ift. opgavevaretagelsen, og et sted hvor humor, en varieret hverdag og høj faglighed er i højsædet.

Der undervises på alle kommunens folkeskoler, kulturhuse og i Smørum Idrætscenter. En betydelig del af undervisningen og vores identitet er knyttet til det nyrenoverede og levende Stenløse Kulturhus. Du vil som et led i din nærværende ledelse også være til rådighed og arbejde noget af tiden i Stenløse Kulturhus.

Egedal Musik- og Kulturskole har siden 2014 haft et omfangsrigt samarbejde med folkeskoler i kommunen om musikundervisning i skoletiden af hele klasser i teams bestående af vores egne lærere og pædagoger/lærere fra folkeskolen. Dette samarbejde har høj prioritet og påkræver en løbende koordinering, ledelse og evaluering, som bliver en del af dit ansvar.

Souschefens opgaver vil være mangfoldige og forskelligartede, men hovedområderne i stillingen er:

 

·         Daglig ledelse, udvikling og administration af det partnerskabsaftalte samarbejde der er imellem Egedal Musik- og Kulturskole og folkeskoler i Egedal Kommune i samarbejde med folkeskolernes afdelingsledere

·         Gruppeledelsesansvar af teams i folkeskolesamarbejdet herunder daglig personaleledelse ift. opfølgning og styring af aftalte opgaver og arbejdstid i folkeskolesamarbejdet, sygefravær, vikarer, ferie, tjenestefri, pædagogisk opfølgning m.v.

·         Supplerende faglig ledelse af Musik- og Kulturskolen

·         Ansvarlig for statistisk overblik bl.a. til Danmarks Statistik

·         Ledelsesmæssigt nærvær og synlighed i en decentral organisation

·         Deltagelse i MED-udvalg og bestyrelsesmøder

·         Indkøb og vedligehold af instrumenter

·         Fungerende stedfortræder for skolens leder

Du skal i din ledelse være fokuseret på Musik- og Kulturskolens kerneopgave, vision og ledelsesgrundlaget, og derigennem sætte en klar retning både pædagogisk og fagligt. Du skal være en tydelig leder, der er sikker i dit pædagogiske ståsted, som samtidig kan implementere og fællesskabe i inddragende processer. Du skal være ambitiøs, men samtidig tålmodig overfor processer med mennesker i en primært decentral struktur.

 

Du skal have:

·         Kompetencerne til at kunne koordinere og lede folkeskolesamarbejdet på tværs af Folkeskolen og Musik- og Kulturskolen på både ledelsesniveau og personaleniveau

·         Kompetencer til at udvikle, lede og afvikle pædagogiske læringsforløb med personalet generelt i Musik- og Kulturskolen

·         En relevant leder- eller faglig uddannelse samt en pædagogisk ballast

·         Erfaring med personaleledelse

·         En tydelig tilgang til ledelse med en empatisk og anerkendende ledelsesstil

·         Stærke kommunikative færdigheder til at formidle dine budskaber både én til én og i større forsamlinger

·         Mod på en varieret og omstillelig hverdag, hvor du skal kunne prioritere din tid selvstændigt og samtidig holde aftaler

·         Erfaring som superbruger af Microsoft Office - pakken

Du må gerne have:

·         Færdigheder og erfaring med sociale medier, videoposts, podcasts, drift af hjemmeside

·         Kundskaber som procesleder

·         En baggrund fra andre kultur- og læringsmiljøer som kulturskole, højskole, professionsskole, folkeskole, gymnasium etc.

·         Erfaring med Speedadmin (IT)

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Der er ansøgningsfrist onsdag den 4. oktober. Vi forventer at holde 1. samtale mandag d. 9.oktober og 2. samtale fredag d. 13. oktober i tidsrummet kl. 11-15 i Egedal Rådhus. Kandidater, der indkaldes til 2. samtale, vil mellem 1. og 2. samtale gennemføre en personlighedstest i samarbejde med HR. Der vil blive indhentet referencer.

Der forventes tiltrædelse senest d. 1. december 2023.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst under FMM. Der indhentes straffe- og børneattest.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen kan du kontakte Musik- og Kulturskoleleder Mikkel Benn på tlf: 7259 7882 eller Mikkel.Benn@egekom.dk

Søg her: https://egedalkommune.career.emply.com/ad/egedal-musik-og-kulturskole-soger-en-souschef-med-hjerte-for-kunst-og-musik-med/fs8dt9/da

Skrevet af

Egedal Musik- og Kulturskole