Skip to the content

Samarbejde mellem Egedal Musik- og Kulturskole og Distriktsskole Ølstykke
Det overordnede formål med partnerskabet er at:
“Give børn i skolealderen mulighed for at møde musikken igennem et instrument i inkluderende fællesskaber og, i fællesskab, at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af det musikfaglige tilbud til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer. Ydermere har aftalen til formål at understøtte og operationalisere kommunens strategiske mål for ”trivsel, læring og dannelse.”


Mere om Distriktsskole Ølstykke:
http://www.distriktsskole-oelstykke.dk/

Musik & Værdi
Ny banebrydende forskning om vores omfattende samarbejde omkring musik med folkeskolen i Egedal:
Presse: Final Musik og Værdi_Egedal Kommune_pressemeddelelse
Rapport: Egedal_rapport_Finn Holst_1018

 

Samarbejde mellem Egedal Musik- og Kulturskole og Distriktsskole Ganløse


Slagslunde Skole:

Musikprofilklasser i 5 lektioner ugentligt (musik og bevægelse).


Det overordnede formål for Egedal Musik- og Kulturskoles samarbejde med Distriktsskole Ganløse er at: ”Give børn i skolealderen mulighed for at møde musikken igennem et instrument i inkluderende fællesskaber og, i fællesskab, at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af det musikfaglige tilbud til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer. Ydermere har aftalen til formål at understøtte og operationalisere kommunens strategiske mål for ”trivsel, læring og dannelse.”

Musik & Værdi
Ny banebrydende forskning om vores omfattende samarbejde omkring musik med folkeskolen i Egedal:
Presse: Final Musik og Værdi_Egedal Kommune_pressemeddelelse
Rapport: Egedal_rapport_Finn Holst_1018

Egedal Musik- og Kulturskole og Distriktsskole Ølstykke spiller sammen i OrkesterMester

Egedal er som den første kommune i Region Hovedstaden valgt til at deltage i musikprojektet OrkesterMester. Egedal er valgt til OrkesterMester, fordi vi allerede har instrumentklasser i Distriktsskole Ølstykke. OrkesterMester er en overbygning på de eksisterende instrumentklasser, og giver eleverne mulighed for at spille i et nyt distriktsskoleorkester.

OrkesterMesters fire kodeord er skolestolthed, spilleglæde, selvtillid og sammenholdAt spille i et orkester skaber fællesskab og at kunne mestre et instrument skaber selvværd og nærvær. Med OrkesterMester øves og styrkes begge dele, og det giver Distriktsskole Ølstykkes elever en unik oplevelse. 

Den 13. juni 2019 samles 1000 orkestermesterbørn fra hele landet i DR Koncerthuset til den første OrkesterMesterFest. Her spiller alle børnene sammen med DR Symfoniorkestret i koncertsalen, og de små musikere møder de store musikere til mindre workshops i løbet af dagen.

Musik- og Kulturskolelærer og folkeskolelærer Jesper Rudloff er orkesterkoordinator.

Læs nyheden om OrkesterMester på Egedal Kommunes hjemmeside.
Læs mere om OrkesterMester.

Kort fortalt:

OrkesterMester

- der etableres et distriktsskoleorkester i Ølstykke.

- 3. klasse: Øver i skoletiden og er for de særligt interesserede elever.

- fra 4. klasse op til 25 år: Øver efter skoletid og er for de særligt motiverede elever.

- et differentieret tilbud med udfordringer for alle.

- et netværk med andre skoleorkestre i Danmark og samarbejde med professionelle orkestre.

Praksis

- lærere udvikler ny fælles praksis i en gensidig kompetenceudvikling.

- alle børn møder musikken på en kvalificeret måde med en højnet faglighed.
- krop, stemme og instrument er i fokus.

Hvad får man i Orkestret?

- mulighed for at blive dygtigere til at spille med støtte fra dygtige lærere.

- instrument med hjem, hvis man ønsker det.

- OrkesterMesterFester for alle OrkesterMester-kommuner arrangeret af OrkesterMester og DR Symfoniorkestret.

- spændende oplevelser, rejser og ture.

- oplevelser og erfaring med at spille koncerter.
- noget at være stolt af.

Music Exchange and Cultural Learning Alliance

Projektet er et ERASMUS+ EU-projekt med følgende samarbejdspartnere fra tre lande:
 • Accent Music Education Hub, Warrington Borough Council, UK
 • Halton & Warrington Music Support Service LLP, UK
 • ZUS Police nad Metuji, CZ
 • Charanga Ltd, UK
 • DEOO, DK
 • Helsingør Musikskole
 • Egedal Musikskole

Mål:

 • At udvikle nye undervisningsmetoder til musikundervisningen
 • At indarbejde nationale materialer og læring til et fælles projekt
 • At udvikle en online musikalsk læringsplatform
 • At udvikle musikalske praksisfællesskaber imellem folkeskoler, musikskoler og orkestre


Samarbejdet:

 • Videndeling på managerniveau
 • Pædagogisk videndeling imellem lærere - materialer og observation
 • Transnationale møder
 • Konferencer


Projekter fortsætter til sommeren 2020.