Skip to the content

Nye coronarestriktioner indføres pr. 29-10-2020

Nye restriktioners konsekvenser i Musikskolen
Det pr. 29-10-20 indførte forsamlingsforbud for mere end 10 personer gælder ikke Musik- og Kulturskoleelevers daglige aktiviteter (undervisning, sammenspil, workshops og koncerter/ferniseringer) i Musikskolen. I det daglige er det kun ganske få aktiviteter, som har mere end 10 personer samlet ad gangen. Såfremt der er elever imellem 21-25 år ved aktiviteten, er der fortsat uklarhed om, hvad det betyder for de elever, der er imellem 21 og 25 år. Dette vil fremgå af de opdaterede retningslinjer, som vil foreligge, når der er endelig afklaring på kulturområdet og lovgivning herom, ligesom spørgsmålet om brug af visir og mundbind i undervisningen endnu ikke er helt afkræftet/bekræftet.

Kulturarrangementer
Forsamlingsforbuddet skal ikke forveksles med kulturarrangementer, hvor der fortsat må forsamles op til 500 siddende personer med ansigtet i samme retning.
Ministeriet anbefaler at aflyse alle sociale arrangementer, men ikke kulturarrangementer.

Vi fortsætter med, at der forsamles max 50 elever inklusiv lærere ad gangen i de daglige aktiviteter med gældende retningslinjer for afstand og hygiejne. Undervisningstilbud i Musikskolen med mere end 10 deltagere kan kun gennemføres samlet, såfremt der er et faglokale med plads hertil. En opdeling af holdet kan komme på tale, såfremt der ikke er kvadratmeter til det samlede hold i lokalet. Ved folkeskolesamarbejde er det den lokale folkeskoles retningslinjer om elevinddeling på matriklen, som er gældende for opdelingen.

Her er de foreløbige nye tilføjelser til Egedal Musikskoles nuværende retningslinjer:

  1. Der indføres brug af mundbind eller visir indendørs for ansatte og borgere i Kulturhuse, på skoler og i Idrætscentre i Egedal Kommune. NB! Der udleveres mundbind og visir af Egedal Kommune til Musikskolens ansatte til brug i arbejdstiden. Borgere skal selv have mundbind.
  1. Større koncert- og aktivitetsvirksomhed begrænses generelt og under disse vilkår:
    A) Max 50 elever + de fornødne Musikskoleansatte samlet i lokalet ad gangen (almindelig færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet). Alle aktører sidder i videst muligt omfang ned, når der ikke optrædes.
    B) Max 500 siddende publikummer med ansigtet i samme retning med 1 meters afstand og 2 meters afstand ved sang eller blæseinstrumenter.

Uklarheder ift. de nye restriktioner
DMK har rettet henvendelse til Kulturministeriet med henblik på afklaring af følgende:

  • Om Musik- og Kulturskoler kan få en særregel ift. det udvidede forsamlingsforbud på 50 personer under 21 år til at omfatte personer op til 25 år, da vi ifølge vores lovgrundlag er forpligtede for brugere op til 25 år.
  • Om krav til mundbind/visir er, at disse skal bæres ved ankomst og afsked samt når man bevæger sig rundt i bygningen, men at man ikke skal bruge mundbind, når man gennemfører den aktivitet man deltager i.

Egedal Musik- og Kulturskole