Skip to the content

Nanna Kagan


Kontakttelefon (privat): 25 33 11 43

Jeg er uddannet som fløjtenist dels fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og dels fra Rubin Akademiet i Tel-Aviv, Israel, hvor jeg også har taget eksamen i musikteori og direktion. Jeg har gennem hele mit liv spillet noget orkestermusik og meget kammermusik, og så spillet ganske meget folkemusik, især i de 19 år jeg boede i Israel.

Fra min konservatorietid har jeg undervist alle årene, især i tværfløjte og klaver, men også en del i blokfløjte, hørelære, teori og sammenspil. Jeg lægger i min undervisning meget vægt på mulighederne for at spille sammen. I klaverundervisningen arrangerer jeg sammenspil med 8 -10 pianister, samtidigt firhændigt på 4 klaverer flere gange om året. Med fløjter begynder jeg så vidt muligt med sammenspil fra midt i første år, så de langsomt bliver trænet op til at spille i musikskolens orkestre. Jeg mener at med sammenspillet kommer der mere motivation til at øve sig, og så kommer alle musikkens fantastiske egenskaber frem - plus den sociale bonus ved at spille sammen, tage hensyn til de andre og det gode fællesskab!

Jeg har sammen med Ingrid Holck,  - også fløjtenist, udarbejdet et system med bøger og noder til de første 2-3 år i fløjte, og til klavereleverne arbejder jeg mest med Christian Bennedsens bøger, hvori der er mange muligheder for firhændigt sammenspil. Når eleverne bliver mere øvede, prøver de kræfter med både klassiske og rytmiske stykker og klavereleverne kan lære becifring. På det stade prøver jeg meget at lytte til, hvad den enkelte elev har lyst til, samtidig med at jeg prøver at give dem et så alsidigt billede af musikkens mange genrer, tidsaldre og udfordringer.

Jeg har mange gange begyndt undervisning i hold, og det kan være en glimrende ide, men er desværre ikke altid mulig på grund af logistiske forhold! Det er dog sikkert, at motivationen vokser, når der er flere med i det – så derfor får jeg altid eleverne ind i et eller andet sammenspil, så snart det bare kan lade sig gøre!

Underviser i:

Tværfløjte, klaver, Sinfonietta, Fløjtespillerne

Læreplan: