Skip to the content

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger om gode råd og gode vaner til smitteforebyggelse:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Egedal Musik- og Kulturskole ønsker at fortsætte den gode rutine om:

 • At eleven fortsat i videst mulig udstrækning medbringer eget instrument, kabler, trommestikker, plekter, mikrofon m.v.
 • At læreren og eleven benytter to forskellige instrumenter
 • At alle holder sig løbende orienteret om sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og råd
  Husk altid at melde afbud, hvis du ikke kan komme til undervisning, og hold afstand og god hygiejne.