Skip to the content

Afstands- og arealkrav er ophævet i Musik- og Kulturskolerne

Vi følger sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse:

  • Bliv vaccineret
  • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
  • Hold afstand
  • Luft ud og skab gennemtræk
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Egedal Musik- og Kulturskole ønsker at fortsætte den gode rutine om:

  • At eleven fortsat i videst mulig udstrækning medbringer eget instrument, kabler, trommestikker, plekter, mikrofon m.v.
  • At læreren og eleven benytter to forskellige instrumenter
  • At alle holder sig løbende orienteret om sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og råd