Skip to main content Skip to footer

Trombone

Trombone
Instrumentet kræver en vis armlængde, når det spilles som "trækbasun", hvorfor vi anbefaler start fra tidligst 3. Klasse. Det er dog en god ide at kontakte musikskolen eller underviseren og aftale en prøvelektion for at se, om det er for tidligt at starte.

Undervisere

  • Anders Jacobsen