Skip to main content Skip to footer

Egedal Musik- og Kulturskole har tre støtteforeninger

Musikskolens Venner – Egedal

Foreningen har til formål at:
- give tilskud til relevante aktiviteter og initiativer i Egedal Musikskole.
- stå for egne musikalske arrangementer.
- være ambassadører for musikskolen.

Musikskolens elever kan søge støtte til fx. undervisning i musikskolen eller køb af instrument (på lærerens anbefaling). Brug dette ansøgningsskema.

Personligt medlemskab koster 50kr./år.

Formandsskab:

Charlotte Termansen c.termansen@hotmail.com Tlf. 30317043
Erik Sonne erik.ennos@hotmail.com Tlf. 40281983
Henrik Jørgensen henrik.joergensen@ruko.dk Tlf. 20941171
Peter Mosby mosby62@gmail.com Tlf. 20921452EMUSOs Støtteforening

Foreningen støtter EMUSO, Egedal Musikskoles Ungdoms Symfoniorkester. Foreningens formål er at støtte EMUSO medlemmers musikalske og sociale udvikling – herunder at muliggøre koncerter, orkester ture og øvrige fælles arrangementer med musikken i centrum. Målet er at fremme interessen for klassisk musik blandt børn og unge, og at sikre løbende rekruttering til EMUSO.

Det koster 300 kr./år at være aktivt medlem.
Det koster 100 kr./år at være passivt medlem.

Foreningens kontonummer: 1345-0713911194

Formand: Michael Millard, tlf. 40322776, cmillard@postkasse.net
Næstformand: Henrik Zagrobelny Larsen
Kasser: Charlotte Nykjær, cmillard@postkasse.net

Foreningsvedtægter EMUSO gældende april15

Egedal Bands Støtteforening

Foreningens formål er at medvirke til at afhjælpe problemer af praktisk og økonomisk art i forbindelse med Egedal Harmoni og Big-Bands arbejde. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til andre.

Foreningen kan endvidere gennem forskellige aktiviteter støtte og udvikle amatørmusik for børn og unge i øvrigt fra Egedal Musikskole.

Medlemskab koster 200 kr./år
Foreningens kontonummer: 2279-3200008862
Formand: Birgitte Hove

https://www.facebook.com/groups/egedalbands/

Foreningsvedtægter for Egedal Bands Støtteforening